Vymáhání pohledávek

Naše advokátní kancelář poskytuje klientům komplexní služby v oblasti správy a soudního či mimosoudního vymáhání pohledávek, které jsou vždy přizpůsobeny charakteristikám konkrétního portfolia pohledávek a specifickým požadavkům klientů.

Námi poskytované služby zejména zahrnují přípravu a administraci výzev k úhradě dlužné částky, prověření majetkové situace dlužníka a souvisejících osobních a obchodních vztahů, asistenci při sepisování notářských zápisů s přímou vykonatelností po celém území ČR, zajištění dluhů pomocí směnek či zřízením zástavního práva, zahájení a vedení soudních, případně rozhodčích řízení vedoucích k pravomocnému přiznání nároku klienta a asistenci při nařizování a vedení exekucí efektivním způsobem ve spolupráci s exekutorskými úřady.

Více o způsobu jakým postupujeme při vymáhání pohledávek naleznete zde.

Máte dotaz ohledně našich služeb?

Neváhejte a ozvěte se nám telefonem nebo napište email.