Spory

Jednou z nejvýznamnějších právních oblastí, na niž se naše advokátní kancelář specializuje, je komplexní právní poradenství při řešení sporů a zastupování v řízení před soudy a rozhodčími orgány. Právníci naší advokátní kanceláře zastupují klienty v obchodních, civilních i pracovněprávních sporech, včetně sporů v insolvenčním a exekučním řízení, ve správním soudnictví i v řízení před Ústavním soudem.

Svým klientům poskytujeme komplexní služby od předběžného vyhodnocení pozice klienta a návrhu optimální strategie řešení sporu, přes vedení jednání s protistranou o případném smírném řešení sporu, až po právní zastoupení klienta v samotném řízení zahrnujícím zejména přípravu veškerých písemných podání ve věci a zastoupení při jednáních před soudy všech stupňů.

Máte dotaz ohledně našich služeb?

Neváhejte a ozvěte se nám telefonem nebo napište email.