Obchodní právo

Naše advokátní kancelář poskytuje ucelené obchodněprávní a pracovněprávní poradenství v oblasti správy a řízení obchodních společností (corporate governance). Právní služby v této oblasti zahrnují, zejména:

  • právní poradenství týkající se odběratelsko - dodavatelských vztahů zahrnující zejména sepisy a revize smluvní dokumentace, vyhodnocování a řešení sporné agendy firem včetně zastupování před soudy a správními orgány či komunikace s protistranou;

  • vyřizování zaměstnanecké agendy společností (sepis pracovních smluv, interních směrnic, pracovních řádů, jakož i listin souvisejících s ukončením pracovního poměru, posuzování kolektivních smluv apod.), řešení odpovědnostních vztahů mezi společností a jejími zaměstnanci (pracovní úrazy, nemoci z povolání, hmotná odpovědnost atd.);

  • nastavení optimální organizace, struktury a vnitřních principů fungování obchodní společnosti zahrnující nastavení vyhovující manažerské a zaměstnanecké struktury uvnitř obchodní společnosti, jakož i nastavení struktury statutárního orgánu obchodní společnosti a jeho vztahu vůči jednotlivým manažerům a zaměstnancům obchodní společnosti;

  • právní poradenství v oblasti nastavení pravidel odměňování členů orgánů obchodní společnosti a zaměstnanců obchodní společnosti, včetně přípravy smluv o výkonu funkce, manažerských smluv, pracovních smluv, smluv o mzdě, jakož i všeobecných vnitřních předpisů a metodik upravujících odměňování členů orgánů a zaměstnanců obchodní společnosti;

  • příprava společenských a interních právních předpisů obchodní společnosti, včetně společenských smluv, zakladatelských listin, stanov, interních řádů, metodik a jiných obdobných dokumentů a instrukcí;

  • právní poradenství v souvislosti s optimálním nastavením pravomocí a působností orgánů obchodní společnosti, včetně jejich vzájemných vztahů, jakož i právní poradenství v souvislosti s organizací a průběhem zasedání a rozhodování statutárních a dozorčích orgánů, jakož i valných hromad či jiných orgánů obchodní společnosti;

  • právní poradenství v souvislosti s výkonem práv a povinností menšinových akcionářů či společníků v rámci obchodní společnosti;

  • právní poradenství týkající se závazkových a jiných právních vztahů mezi obchodními společnostmi a jinými osobami uvnitř podnikatelského seskupení, včetně právních otázek realizace majetkových dispozic mezi personálně nebo majetkově propojenými osobami v rámci podnikatelského seskupení;

  • právní poradenství v oblasti všeobecných dispozic s majetkem obchodních společností (převody akcií a podílů v obchodních společnostech, včetně strukturování transakce, provedení právní prověrky (due diligence), přípravy a projednání smluvní dokumentace a zajištění všech souvisejících správních a soudních povolení a souhlasů pro realizaci zamýšlené transakce), jakož i jiných forem přeměn a restrukturalizací obchodních společností.

  • právní poradenství v souvislosti s převodem podniku nebo vkladem podniku do základního kapitálu obchodní společnosti, jakož i jiné dispozice s majetkem obchodní společnosti, včetně strukturování transakce, provedení právní prověrky (due diligence), přípravy a projednání smluvní dokumentace a zajištění všech souvisejících správních a soudních povolení a souhlasů pro realizaci zamýšlené transakce.

Máte dotaz ohledně našich služeb?

Neváhejte a ozvěte se nám telefonem nebo napište email.