Občanské právo

Advokátní kancelář poskytuje právní poradenství ve všech oblastech práva občanského.

Dědické právo

Poskytujeme právní poradenství v oblasti dědického práva jak klientům při sepisu závěti, tak i dědicům při nabývání dědictví a sporech o dědictví, včetně případů vydědění.

Ochrana spotřebitele

Naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství v oblasti ochrany spotřebitele, které zahrnuje zejména analýzu spotřebitelských smluv, ochranu spotřebitele při uzavření smlouvy na dálku či uzavření smlouvy při podomním prodeji.

Náhrada škody a jiné

Naše advokátní kancelář zastupuje klienty ve věcech náhrady škod, včetně škod na zdraví a v případě smrti (ztráta na výdělku, bolestné, snížení společenského uplatnění, odškodnění pozůstalým aj.), jakož i škod způsobené vadou výrobku. Služby poskytujeme klientům jak na straně oprávněné, tak na straně povinné (včetně např. provozovatelů zdravotnických zařízení).

Dále poskytujeme právní poradenství v případech uplatnění reklamací a vad, vymáhání bezdůvodného obohacení, neuhrazeného pojistného plnění a v dalších věcech.

Právo duševního vlastnictví

Naše advokátní kancelář nabízí právní poradenství v oblasti práva duševního vlastnictví včetně přípravy licenčních smluv, asistenci při registraci ochranných známek, jakož i řešení doménových sporů. S ohledem na dynamickou povahu informačních technologií a internetu jsme připraveni poskytovat rychlá a efektivní řešení na míru každého projektu.

 

Máte dotaz ohledně našich služeb?

Neváhejte a ozvěte se nám telefonem nebo napište email.