Insolvence

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby zahrnující správu a vymáhání pohledávek. Jsme připraveni zastupovat věřitele v insolvenčním řízení tak, aby bylo dosaženo co nejlepší výtěžnosti pohledávek za dlužníkem. Dále poskytujeme právní poradenství dlužníkům, kteří se dostali do problémů se splácením úvěrů a jiných dluhů, jakož i subjektům v úpadku v rámci již probíhajícího insolvenčního řízení.

Námi poskytované služby dále zahrnují právní poradenství v souvislosti s přípravou insolvenčních návrhů nebo návrhů na povolení reorganizace a jiných podání a dokumentů souvisejících s úpadkovým řízením, včetně přihlašování pohledávek věřitelů v rámci insolvenčního řízení, zastupování v incidenčních sporech a věřitelských výborech úpadce.

Máte dotaz ohledně našich služeb?

Neváhejte a ozvěte se nám telefonem nebo napište email.