Pracovní právo

Okamžité zrušení pracovního poměru

(30.9.2017)

Dobrý den, jsem od října 2015 zaměstnancem u jedné soukromé firmy. Smlouvu mám na dobu neurčitou. Před pár dny ke mě přišel zaměstnavatel a chtěl mi dát hodinovou výpověď, tedy chtěl po mě podepsat  dohodu o skončení pracovního poměru. Když jsem se ptal proč, tak mi nic neřekl. Dohodu jsem nechtěl podepsat, tak mi zaměstnavatel řekl, že uvidím, jak se mnou zatočí. Nechtěl jsem mít zbytečné problémy a tak jsem nakonec dohodu podepsal. Odstupné jsem žádné nedostal. Jde s tím něco dělat? Děkuji, Tomáš N.

Děkujeme za dotaz. V dané situaci, kdy je již dohoda o skončení pracovního poměr podepsána, je téměř nemožné ji zrušit. Ačkoliv zaměstnavatel postupoval nátlakově, bylo by případné důkazní břemeno v této situaci na Vás, což by bylo velmi obtížné.

Napříště mějte na paměti, že pokud byste dohodu nepodepsal a zaměstnavatel by se vydal cestou okamžitého zrušení pracovního poměru, měl byste možnost se do dvou měsíců soudně bránit, že takové zrušení bylo učiněno nezákonně. Bylo by pak na soudci, aby posoudil, zda okamžité zrušení pracovního poměru bylo učiněno po právu či nikoliv (okamžitě zrušit pracovní poměr je přitom možné učinit jen při splnění zákonných podmínek; o tom jsme blíže psali zde).

Pokud však souhlasíte s ukončením pracovního poměru, je třeba písemně ujednat obsah dohody. V případě, že požadujete odstupné, je vhodné do dohody uvést též důvod ukončení pracovního poměru, při kterém odstupné zaměstnanci náleží.

Závěrem podotýkáme, že v některých případech, kdy by se opravdu mohlo jednat o případ pro okamžité zrušení, je pro zaměstnance výhodnější ukončit pracovní poměr dohodou, neboť se tak může vyhnout případné „sankci“ ze strany úřadu práce (zaměstnanci by nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti). Krácení podpory v nezaměstnanosti se však týká i případů, kdy se zaměstnanec dobrovolně bez důležitých důvodů zbaví zaměstnání; i proto je třeba být obezřetný ohledně formulace dohody o ukončení pracovního poměru a popřípadě zvážit konzultaci u advokáta.

Opakované prodlužování pracovních smluv na dobu určitou

(15.10.2015)

Dobrý den, kolikrát se může prodlužovat pracovní smlouva a po jaké době musí dostat zaměstnanec pracovní smlouvu na dobu neurčitou? Může zaměstnavatel prodloužit pracovní smlouvu třeba třikrát po třech letech a po těch 9 letech musí zaměstnavatel dát smlouvu na dobu neurčitou? V.

K Vašemu dotazu uvádím, že pracovní smlouvu na dobu určitou lze uzavřít na dobu tří let a následně ji lze dvakrát prodloužit na tutéž dobu (případně lze mezi stejnými smluvními stranami uzavřít opakovaně novou pracovní smlouvu). Celkem lze tedy u jednoho zaměstnavatele procovat bez přestávky po dobu devíti let (viz § 39 zákoníku práce). Omezení devíti let neplatí v případech, kdy se jedná např. o zástup za nemocného zaměstnance, zaměstnance na mateřské či rodičovské dovolené apod.

Po uplynutí posledního možného prodloužení pracovní smlouvy nemá zaměstnavatel povinnost prodloužit smlouvu na dobu neurčitou (stejně ani zaměstnanec nemá v tomto případě povinnost uzavřít smlouvu na dobu neurčitou). Pracovní smlouva tak skončí prostým uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Pokud však ve smyslu § 65 odst. 2 zákoníku práce pokračuje zaměstnanec po uplynutí sjednané doby (§ 48 odst. 2 zákoníku práce) s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Zkušební doba a pracovní neschopnost - možnosti propuštění

(29. 7. 2017)

Dobrý den, je možné propustit zaměstnance ve zkušební době, pokud je na neschopence? Děkuji.

Ano, možné to je. Nelze to však učinit v době prvních 14ti kalendářních dní pracovní neschopnosti (§66 ZP). Samozřejmě platí, že zrušení musí být písemnou formou.

Máte dotaz ohledně našich služeb?

Neváhejte a ozvěte se nám telefonem nebo napište email.