Rodinné právo

Rozvod za dveřmi - co mě čeká?

(25.9.2016)

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně rozpadu manželství. S manželem si už dlouhodobě nerozumíme, takže vše spěje k rozvodu. Máme dvě nezletilé děti, o které se prakticky starám sama, manžel mi ale hrozí, že mi děti sebere. Můžete mi říct, co mne čeká a je doopravdy možné, že mi děti vezme. A. H.

Rozvod manželství, ve kterém jsou nezletilé děti, má obvykle několik rovin.

První rovinou je úprava poměrů k nezletilým dětem. Nejčastějším způsobem úpravy poměrů k dětem je jejich svěření do péče jednoho z rodičů. Druhý rodič v takovém případě hradí výživné. Dále mohou být děti svěřeny do střídavé péče, kdy se o děti starají střídavě oba rodiče (např. po týdnu). Se střídavou péčí musejí oba rodiče vyslovit souhlas. Konečně mohou být děti svěřeny i do společné péče obou rodičů; to však za předpokladu, že rozvedení rodiče i nadále bydlí společně  (v praxi se jedná o výjimečné případy).

O svěření dětí do péče rozhoduje vždy soud, který tak učiní buď na základě dohody rodičů či na základě zjištění získaných v průběhu řízení před soudem. Soud při svém rozhodování přihlíží k návrhu dohody rodičů a stanovisku přiděleného opatrovníka nezletilých dětí. Pokud se rodiče nejsou schopni dohodnout, pak zjišťuje, kdo se o děti převážně staral. U starších dětí přihlíží i k jejich názorům a přáním. Pokud jste se tedy o děti starala převážně Vy, děti k Vám mají větší citový vztah, lze předpokládat, že budou svěřeny do péče Vám.

Druhou rovinou je určení výživného. Soud při jeho určení vychází převážně z potřeb dítěte, tj. jakou finanční částku dítě v průměru spotřebuje za měsíc. Dále soud přihlíží k možnostem a schopnostem rodiče, kterému má být vyživovací povinnost určena. Přitom nevychází jen z měsíčního příjmu povinného rodiče, ale hodnotí se i to, zda rodič může sehnat lépe placenou práci ve svém oboru apod.

Co se týče rozvodu samotného, k tomu lze přistoupit teprve poté, co je před soudem vyřešena úprava poměrů nezletilých dětí (viz shora).

Nad rámec Vašeho dotazu uvádím, že v souvislosti s rozvodem je třeba vyřešit i otázky bydlení, případnou vyživovací povinnost mezi rozvedenými manželi a zejména majetek manželů nabytý za doby trvání manželství, tzn. vypořádat společné jmění manželů.

Další informace ohledně průběhu rozvodového řízení naleznete zde.

Rozdělení majetku po rozvodu

(15.5.2016)

Chtěl bych se zeptat, jak to je s majetkem manželů po rozvodu. Před pěti lety jsme si na hypotéku koupili byt. Většinu peněz na hypotéku jsem zaplatil já, ale byt je psaný na oba. Kdo z nás dostane byt? M. K.

 Za předpokladu, že jste neměli uzavřenou předmanželskou dohodu nebo společné jmění manželů (SJM) nebylo zúženo, byt byl na hypotéku koupen v době, kdy jste již byli manželé, patří byt i hypotéka do SJM. Bez ohledu na to, kdo na hypotéku plnil, jste vlastníky bytu oba.

V souvislosti s rozvodem manželství je SJM třeba vypořádat. Lze tak učinit dohodou před rozvodem, příp. i po rozvodu. Pokud není žádné dohody dosaženo, může na návrh jednoho z manželů provést vypořádání SJM soud. Není-li v době tří let od rozvodu zahájeno soudní řízení vedoucí k vypořádání zaniklého SJM (tj. není podána žaloba), přechází nemovité věci (např. právě uvedený byt) do podílového spoluvlastnictví rozvedených manželů, přičemž jejich podíly budou stejné. K úhradě nesplacené části hypotéky by pak byli povinni oba rozvedení manželé. Pro případ, že kupní cena bytu byla hrazena nejen z hypotéky, ale i z Vašich výlučných prostředků (např. z úspor před vznikem manželství), měl by být tento Váš vnos při vypořádání SJM brán v potaz.

V daném případě Vám proto doporučuji uzavřít ohledně vypořádání SJM s manželkou dohodu. V této lze například dohodnout, že jednomu z vás připadne byt a zároveň převezme závazek platit hypotéku. Druhý pak například dostane vyrovnávací podíl z již uhrazené částky (polovinu toho, co již bylo na hypotéku plněno, příp. jinou přiměřenou částku reflektující to, co ze svého jeden z manželů na společný majetek vynaložil).

Více informací ohledně vypořádání majetku po rozvodu naleznete zde.

Máte dotaz ohledně našich služeb?

Neváhejte a ozvěte se nám telefonem nebo napište email.