Zvýšení a snížení výživného

Mnoho rodičů, kteří platí alimenty, se v životě setkávají s tím, že se výše alimentů po nějaké době mění. Jaké jsou základní předpoklady pro úpravu výše alimentů? Na to se zaměřuje tento článek.

Dle zákona je úprava výživného na místě, pokud se změní poměry na straně povinného rodiče či na straně oprávněného dítěte.

Zvýšení výživného

V převážné většině případů se výživné na dítě zvyšuje. Nejčastěji se jedná o zvýšení výživného z důvodu, že se zvýšily náklady dítěte v souvislosti s přechodem na vyšší stupeň vzdělání (nástup do mateřské školky, nástup do první třídy, nástup na druhý stupeň základní školy, nástup na střední či vysokou školu). Zvýšení nákladů též mohou zapříčinit zdravotní problémy dítěte. Naopak ne vždy je důvodem pro zvýšení výživného finančně náročný koníček dítěte.

Ačkoliv soud může upravit výživné i bez návrhu, obvykle je třeba, aby byl podán návrh na zvýšení výživného ze strany rodiče, který o dítě pečuje. Důležité si je též uvědomit, že soud může upravit výživné i tři roky zpětně.

Snížení výživného

V praxi se lze též setkat i s případy snížení výživného. I zde se jedná nejčastěji o návrhové řízení, tentokrát ze strany povinného rodiče. Nejčastějším důvodem bývá snížení příjmů na jeho straně. V tomto případě soud např. zkoumá, zda se tento rodič bezdůvodně nevzdal zaměstnání.

Dojde-li ke snížení výživného za dobu minulou pro nezletilé dítě, spotřebované výživné se nevrací.

Pokud se nacházíte v situaci, kdy potřebuje pomoci se záležitostmi v oblasti úpravy výše výživného, kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme a staneme se vaší oporou ve světě práva. První informativní schůzka je zdarma.

Máte dotaz ohledně našich služeb?

Neváhejte a ozvěte se nám telefonem nebo napište email.