Vypořádání jmění manželů

Plánujete rozvod, ale nevíte, co bude se společným majetkem nebo už jste se rozvedli, ale majetek zůstal nevypořádaný?

Je několik způsobů, jak při rozvodu majetek ve společném jmění vypořádat. Nejsnadněji toho lze docílit rozumnou dohodou bývalých manželů. Někdy však dohoda není možná a pokud jeden z manželů chce majetkové otázky co nejrychleji vyřešit, je třeba obrátit se na soud. Lhůta pro vypořádání majetku po rozvodu je 3 roky.

Dohoda - nejsnadnější řešení

Pokud se manželé jsou schopni na vypořádání majetku domluvit, uzavírá se dohoda o vypořádání společného jmění manželů. Tato obsahuje vypořádání majetkových vztahů manželů po rozvodu, práva a povinnosti společného bydlení a vyživovací povinnost mezi manželi. Dohodu musí podepsat oba manželé a musí mít úředně ověřený podpis.

V případě, že se Vám před rozvodem manželství takovou dohodu nepodařilo uzavřít, lze ji uzavřít i po rozvodu, a to do 3 let po rozvodu. Můžete se dohodnout na vypořádání i jen části majetku, o které panuje mezi vámi shoda.

Kdy rozhoduje soud

Rozdělení majetku, ať již v podobě movitých či nemovitých věcí, ale i v podobě dluhů, na kterém jste se nedohodli, může vyřešit na návrh kteréhokoliv z bývalých manželů soud. Návrh je třeba podat do 3 let do rozvodu, je však současně třeba počítat s náklady na soudní řízení.

Uplynulá tříletá lhůta

V případě, že do 3 let od rozvodu bývalí manželé na majetku nedohodnou, resp. nebyl podán návrh na vypořádání majetku soudem, uplatní se domněnka, že nemovitý majetek a hodnotnější movitý majetek zůstane nadále oběma manželům v podílovém vlastnictví (tj. i např. pokud jeden z manželů opustí společný byt, o svůj podíl na bytě nepřichází a po uplynutí 3 let se stane podílovým spoluvlastníkem; do té doby je byt ve společném jmění manželů). Movitý majetek menší hodnoty přechází do majetku toho z manželů, kterým byl převážně užíván.

Pokud potřebujete pomoci s rozdělením majetku při rozvodu, neváhejte nás kontaktovat. Probereme s Vámi Vaši situaci, připravíme na míru potřebné dokumenty a staneme se Vaší oporou v této záležitosti.

Máte dotaz ohledně našich služeb?

Neváhejte a ozvěte se nám telefonem nebo napište email.