Vymáhání výživného

Rodiče, kteří pečují o nezletilé dítě a má být k jejím rukám vypláceno výživné na toto dítě, se často setkávají s tím, že výživné vypláceno není a na nich pak zůstává celá finanční zátěž ve vztahu k dítěti. Jak v takové situaci postupovat?

Výživné je ve své podstatě pohledávkou. Takovou pohledávku lze nejčastěji vymáhat exekucí, vztahuje se na ni promlčení a za určitých okolností ji lze řešit i trestním stíháním povinné osoby.

Vzhledem k tomu, že výživné bývá stanoveno soudně, platí pro něj promlčecí lhůta 10 let.

Mimosoudní vymáhání alimentů

Pokud osobní urgence nepomáhají, avšak rodič se chce vyhnout exekučnímu řešení celé záležitosti za účelem udržení korektních vztahů s druhým rodičem, pak je vhodné situaci řešit prostřednictvím erudované 3. osoby, kterou může být např. advokátní kancelář.

Naše advokátní kancelář v těchto případech postupuje tak, že celou záležitost s klientem na osobní schůzce probere, aby zjistila důležité aspekty případu. Následně vypracujeme výzvu, kterou neplatícího rodiče zaurgujeme k uhrazení doposud neuhrazeného výživného.

Takováto oficiální výzva vypracovaná advokátem pak často na druhou stranu dostatečně zapůsobí a mnohokrát ukončí vleklé spory o výživné (bližší informace k formám a způsobům mimosoudního vymáhání naleznete zde).

Soudní vymáhání alimentů

Pokud neplatiče nepostrčí ani výzva advokáta, pak již nezbývá než zahájit soudní řešení celé situace. Takovýmto řešením je soudní výkon rozhodnutí či exekuce. Neplatiči kromě samotné exekuce peněžních prostředků hrozí i pozastavení řidičského oprávnění a může vyústit i v uložení trestu pro trestný čin zanedbání povinné výživy (podmínkou je, že výživné není hrazeno déle jak 4 měsíce).

Doporučení advokátní kanceláře

Pro rodiče bývá často velmi těžké dělat v těchto záležitostech první krok. Pokud se však již rozhodnete, rádi vás celou záležitostí provedeme a pomůžeme vám vyřešit všechny otázky a samozřejmě i potřebné dokumenty. Pro více informací či sjednání schůzky nás neváhejte kontaktovat. První informativní schůzka je zdarma.

Máte dotaz ohledně našich služeb?

Neváhejte a ozvěte se nám telefonem nebo napište email.