Předkupní právo a spoluvlastnictví

Na předkupní právo se nás klienti nejčastěji ptají v souvislosti s podílovým spoluvlastnictvím nemovitostí. Jaká je zákonná úprava předkupního práva nyní a jaké změny se plánují od roku 2018? Odpovíme níže.

Předkupní právo do konce roku 2017

Nový občanský zákoník (NOZ) do konce roku 2017 řeší zákonné předkupní právo zejména u spoluvlastníků, kterým majetek ve spoluvlastnictví vznikl v důsledku dědictví. Takoví spoluvlastníci nemohli ovlivnit od počátku vznik spoluvlastnictví a současně neměli na začátku vzniku spoluvlastnictví možnost upravit si mezi sebou práva a povinnosti. Zákon proto v tomto speciálním případě stanovil předkupní právo šest měsíců. Zmíněných šest měsíců začíná běžet dnem nabytí podílu nemovité věci.

V případě, že spoluvlastník ve zmíněné šestiměsíční lhůtě přistoupí k prodeji podílu, je třeba, aby jej nejprve nabídnul k odkoupení ostatním spoluvlastníkům. Nabídku musí učinit spoluvlastníkům písemně a musí v ní uvést podmínky prodeje, jakož i lhůtu, ve které je možné nabídku akceptovat. Odmítnou-li spoluvlastníci předkupní právo využít, může prodávající uzavřít obchod s třetí osobou ještě před tím, než šestiměsíční lhůta uplyne.

Změny v předkupním právu od roku 2018

Od 1. 1. 2018 má vejít v účinnost novela občanského zákoníku, která opět zavádí do NOZ předkupní právo pro spoluvlastníky nemovitostí. Nově má ustanovení § 1124 odst. 1 NOZ znít: „Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

Z citovaného texu je patrné, že by novela měla opět zavést předkupní právo v případě převodu spoluvlastnického podílu nemovité věci s výjimkou převodu mezi osobami blízkými (jedná se tedy o návrat k předchozí právní úpravě obsažené ve starém občanském zákoníku). Mezi spoluvlastníky budu možné ujednat si vzdání se předkupního práva, které by mělo účinky pro právní nástupce. Předkupní právo by mělo být možné využít také v případě, že se převod podílu provádí bezúplatně (darováním).                                                                                 

Jak postupovat?

Jste-li spoluvlastníky nemovité věci ač již v důsledku dědictví, nevypořádaného společného jmění manželů či zkrátka v důsledku jiného nabytí spoluvlastnického podílu, jistě víte, že spoluvlastnictví často přináší komplikace. Spory pak zbytečně zanášejí do mezilidských vztahů problémy.  

Pokud v otázkách spoluvlastnictví potřebujete pomoci, neváhejte se na nás obrátit. Naše advokátní kancelář s Vámi prodiskutuje Vaši situaci a navrhne řešení na míru. Samozřejmě připravíme potřebné dokumenty a budeme Vaši oporou i v případném soudním sporu. První konzultaci poskytujeme zdarma.

 

Máte dotaz ohledně našich služeb?

Neváhejte a ozvěte se nám telefonem nebo napište email.