Rozvod manželství

Klienti se na nás velmi často obrací s dotazy na rozvod manželství. Níže proto uvádíme základní informace týkající se rozvodu.

Dle současné právní úpravy se rozvodové řízení zahajuje na návrh jednoho z manželů (případně obou manželů společně) a může probíhat ve variantě tzv. „sporné“ či „nesporné“. Kterou z uvedených variant se rozvod bude ubírat, závisí především na vůli obou manželů.

Nesporný rozvod

Nesporná varianta rozvodu pro oba manžele znamená důstojný rozchod bez toho, aby se na veřejnosti „pralo špinavé prádlo“. Manželé se v první řadě musí dohodnout na uspořádání vztahů k nezletilým dětem, tj. kdo se o děti bude starat a jaká bude výše výživného. Dále se musí též dohodnout na vypořádání majetku. Pokud manželství trvalo nejméně jeden rok, manželé spolu více než šest měsíců nežijí a druhý z manželů se k návrhu na rozvod připojí, soud manželství rozvede, aniž by zkoumal příčiny rozvratu manželství. Manželství bývá obvykle ukončeno během několika měsíců.

Sporný rozvod

Pokud některá z výše uvedených podmínek pro nesporný rozvod není splněna, probíhá rozvod spornou variantou, která je pro manžele méně komfortní, často i zdlouhavější, a proto i finančně náročnější. Soud v tomto případě zkoumá příčiny rozvratu manželství, což bývá pro manžele často velmi časově a emocionálně náročné a mívá dopad do mezilidských vztahů.

Úprava poměrů k nezletilým dětem

Ať již rozvod probíhá ve variantě sporné či nesporné, vždy nejprve probíhá řízení týkající se úpravy poměrů k nezletilým dětem, v rámci kterého soud stanoví, kdo se o děti bude starat a kdo bude platit výživné. Zohledňuje přitom dohodu rodičů (více v článku zabývajícím se úpravou poměrů). Teprve až poté, co jsou vztahy k nezletilým dětem upraveny, probíhá vlastní rozvodové řízení. 

Majetkové vypořádání manželů

Pokud nebyla uzavřena dohoda o vypořádání majetku, mají manželé tři roky od rozvodu na to, aby majetek vypořádali. Lze tak učinit formou dohody či se může kterýkoliv z manželů obrátit s návrhem na vypořádání na příslušný soud. I v tomto případě platí, že dohoda je vždy lepší než soudní řízení. Soudní řešení vypořádání bývá velmi často zdlouhavé, únavné a pochopitelně i finančně náročnější.

Doporučení advokátní kanceláře

Svým klientům vždy doporučujeme, aby se na rozvodu oboustranně dohodli, a rozvod tak mohl být proveden nesporným způsobem, kterýžto způsob je rychlejší (v rámci několika měsíců) a finančně, časově i stresově méně náročný. Pokud se totiž manželé nedomluví, bude rozvod označen za sporný a rozsudek se manželé mohou dozvědět i po několika letech soudních tahanic.

Ačkoliv mnoho rozvodů má společné rysy, je každý případ individuální. Jelikož je rozvod velice zátěžovou situací, která mívá neblahý vliv na mezilidské vztahy, nechte tuto citlivou záležitost v rukou odborníků, kteří vědí, jak přesně právně a citlivě postupovat. Kontaktujte naši advokátní kancelář, která vás rozvodovým řízením provede profesionálně a ukončí Vaše manželství na úrovni a s důstojností. První informativní schůzka je zdarma.

Máte dotaz ohledně našich služeb?

Neváhejte a ozvěte se nám telefonem nebo napište email.