Advokátní úschova

S advokátní úschovou (případně jinou úschovou) se běžný člověk nejčastěji setkává při nákupu nemovitosti po podepsání rezervační smlouvy, smlouvy budoucí kupní či samotné kupní smlouvy. Advokátní úschova umožňuje bezpečnou úschovu finančních prostředků pro obě strany transakce v době mezi podpisem smlouvy a zápisem nového vlastníka nemovitosti v katastru nemovitostí. Advokátní úschova má však i širší využití.

Koupě nemovitosti na klíč přes realitní kancelář

V dnešní době raketového růstu trhu s nemovitostmi se realitní kanceláře předhánějí s nabídkami koupě nemovitosti „na klíč“. Potenciálním klientům jsou nabízeny komplexní služby, které v sobě zahrnují vedle samotné inzerce nemovitosti i zajištění kompletní smluvní dokumentace a složení peněz do úschovy realitní kanceláře v průběhu transakce. Ačkoliv je představa, že při koupi nemovitosti odpadnou všechny starosti s papírováním a zařizováním, líbivá, často nám nakonec starosti spíše přidělá. Proto stojí za to se této záležitosti dostatečně věnovat a takovýmito nabídkami se nenechat ukolébat. Často totiž investujete celoživotní úspory!

Je třeba si uvědomit, že realitním kancelářím jde zejména o jejich vlastní byznys a pokud už smluvní dokumentace hájí zájmy některé strany, pak to bude spíše ta, která hradí realitní kanceláři provizi; ani na to se nicméně nelze spolehnout, jelikož realitní kanceláře běžně používají vzorové smlouvy, které ve většině případů vůbec nepostačují. Nestranný názor odborníka, ať už advokáta pro kontrolu smluvní dokumentace, či technického odborníka, který překontroluje technický stav domu a upozorní Vás na různé závady (které Vám mohou zajistit lepší vyjednávací pozici při sjednávání kupní ceny), se Vám proto vždy vyplatí.

Úschova financí u realitní kanceláře je často hazardem

Z pohledu bezpečnosti je úschova finančních prostředků u realitní kanceláře doslova často hazardem. Realitní makléř Vám sice nabídne úschovu rezervačního poplatku, případně i celé kupní ceny u realitní kanceláře zadarmo, avšak fakticky poplatek za tuto nabízenou laskavost bývá ukryt v dalších poplatcích realitní kanceláře (přinejmenším ve výši provize). Daleko horší je však to, že peněžní prostředky jsou často složeny pouze na běžném účtu realitní kanceláře a tedy smíchány s ostatními financemi kanceláře či jejích jiných klientů. Pokud se pak realitní kancelář dostane do finančních potíží či peníze záměrně zpronevěří, dostanete se do potíží i Vy.

Problém dále spočívá v tom, že tato činnost (úschova) není u realitních kanceláří nikým dozorována a realitní kanceláře nejsou pro tuto činnost ani běžně pojištěny; často tak klientům ručí  jen do výše svého majetku či základního kapitálu (ten může dle současné právní úpravy činit u s.r.o. i jen 1 Kč). Nenechte se proto nikdy uchlácholit slovy, že se jedná o běžnou praxi, když své peníze uložíte v úschově v realitní kanceláři.

Advokátní a notářskou úschova

Advokátní i notářská úschova představuje výrazně bezpečnější způsob úschovy peněžních prostředků. Peníze jsou skládány jednak na speciálně k tomu vytvořený depozitní účet, a na činnost notářů či advokátů v tomto směru dohlíží i příslušná stavovská komora, tj. buď Notářská komora České republiky či Česká advokátní komora.

Advokátní úschovu je možné též užít v případech převodu obchodního podílu, dědického řízení či převodu práv k družstevnímu bytu. Advokát může v souladu s příslušnou smlouvou díky úschově nakládat s financemi i za nepřítomnosti klienta, například může činit pravidelné platby např. pro účely výživného či může uvolňovat finance, které slouží ke správě nemovitostí, hradit z ní příslušné daně apod.

Advokátní úschova bývá obvykle finančně výhodnější, neboť ceny za úschovu jsou smluvní, proto mohou být i nižší. U notářské úschovy se pak cena odvíjí od notářského tarifu, který je pevný. Naše advokátní kancelář nabízí často až poloviční cenu za úschovu finančních prostředků, než Vám mohou nabídnout notáři.

Máte dotaz ohledně našich služeb?

Neváhejte a ozvěte se nám telefonem nebo napište email.