Viktor Kolář

Telefon              +420 734 391 818 
               
E-mail             kolar@kolarherudkova.cz
               
Vzdělání             Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, titul Mgr.
              Universidad de Zaragoza, Facultad de Derecho, Španělsko, Erasmus/Socrates
              Hennepin Technical College, USA, stáž
               
Členství             Česká advokátní komora, Komise pro rozvoj města Třebíč, Sportovní komise města Třebíč
               
Jazyky             angličtina, španělština
               
Specializace             sporná agenda, vymáhání pohledávek, trestní právo, veřejné zakázky, nemovitosti, podnikové právo

Viktor Kolář je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rámci svého studia prohluboval své znalosti obchodního práva během půlroční stáže ve Spojených státech amerických (Hennepin Technical College v Minnesotě) a roční stáže na Universidad de Zaragoza ve Španělsku, kde se též věnoval studiu evropského komunitárního práva.

Po absolutoriu práv působil více jak 5 let v pražské pobočce renomované mezinárodní advokátní kanceláře WEIL, GOTSHAL & MANGES, kde poskytoval právní poradenství významným klientům působících mimo jiné v oblasti energetiky, drážní přepravy osob, výstavby infrastruktury a pronájmu nemovitostí.

V minulosti se podílel především na poskytování právního poradenství v oblasti řešení sporů, zejména v řízeních před soudy a správními orgány včetně přezkumných řízení ve správním soudnictví o žalobách proti rozhodnutím a nezákonnému postupu orgánů veřejné správy a řízení před Ústavním soudem o ústavních stížnostech.

V oblasti sporů má rozsáhlé zkušenosti a zaměřuje se na zastupování klientů z řad občanů či podnikatelů (jak na straně žalující, tak při obraně na straně žalované) v právně a technicky komplikovaných kauzách před českými soudy. V souvislosti s řešením sporů se zaměřuje i na právní poradenství týkající se alternativních a smírných možností jejich řešení.

Vedle zastupování klientů v civilních sporech se rovněž zaměřuje na poskytování obhajoby v trestních řízeních, jakož i na zastupování poškozených včetně uplatňování jejich nároků na odškodné v rámci adhezního řízení. Za svoji advokátní praxi docílil zproštění obžaloby svých klientů či zastavení jejich trestních stíhání v mnohých právně komplikovaných případech.

V řadě případů se též podílel na administraci různých druhů zadávacích řízení na zadání veřejných zakázek, na kontrole postupu zadavatelů při zadávání veřejných zakázek, zastupování dodavatelů v řízeních o námitkách, ve správních řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, jakož i v navazujících sporech ve správním soudnictví.

V neposlední řadě se zaměřuje na oblast smluvního práva. Připravoval a revidoval řadu občanskoprávních i obchodních smluv, zejména smlouvy o dílo, kupní, darovací a nájemní, zástavní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb, mandátní smlouvy, licenční smlouvy a řadu dalších.

Máte dotaz ohledně našich služeb?

Neváhejte a ozvěte se nám telefonem nebo napište email.